คอลเล็คชั่น 'BABY JULIA' Collection

อุ้มหนูหน่อย หนูอยากโดนรัก หนูอยากโดนกอด ขอนมให้หนูหน่อยได้ไหมคะ?

SPS_Character_JUL_BabyJulia_Web_600(Pixels).png

Pick me up, she says! I want to be loved, I want to be cuddled! And can I have some milk?

BABY JULIA

ขอบคุณสำหรับการช้อปปิ้งกับเรา! • Thank you for shopping with us!