คอลเล็คชั่น 'BLOOM' Collection

ถึงเเม้อากาศจะหนาวเย็น สิ่งต่างๆ ยังคงเติบโต ถึงจะเป็นเพียงดอกไม้น้ำแข็งที่หน้าต่างของคุณ เเต่ถ้ามองทะลุมันคุณจะเห็นเเสงพระอาทิตย์สะท้อนจากทุกที่

Mood_BLM_Bloom.jpg
SPS_ArtDeChic_BLM_Bloom_Web_600(Pixels).png
SPS_ArtDeChic_BLM_Bloom_Web_600(Pixels).png
Mood_BLM_Bloom.jpg
Mood_BLM_Bluem.jpg

Even in the cold, cold, winter, things still grow, even if they are just ice flowers on your windows. Watch through them and you can see the sun reflect from everywhere.

BLOOM

เเก้วน้ำ |S
Tumbler_S_BLM_Bloom_600.png
เเก้วน้ำ |M
Tumbler_M_BLM_Bloom_600.png
เเก้วน้ำ |L
Tumbler_L_BLM_Bloom_600.png