คอลเล็คชั่น 'CACTUS' Collection

ระวัง! พืชเหล่านี้เต็มไปด้วยหนาม พวกมันสามารถทำร้ายคุณได้! แต่..ถ้าดูดีๆคุณจะเจอน้ำหวานเย็นๆอยู่ข้างใน เหมือนสายลมเย็นในวันฤดูใบไม้ผลิอันอบอุ่น

SPS_ArtDeChic_CAC_Cactus_Web_600(Pixels).png

Watch out! These plants are prickly, they can hurt you! But.. if you are careful you can find some fresh, sweet water inside. Like a cool breeze on a hot spring day.

CACTUS

ขอบคุณสำหรับการช้อปปิ้งกับเรา! • Thank you for shopping with us!