คอลเล็คชั่น 'CACTUS' Collection

ระวัง! พืชเหล่านี้เต็มไปด้วยหนาม พวกมันสามารถทำร้ายคุณได้! แต่..ถ้าดูดีๆคุณจะเจอน้ำหวานเย็นๆอยู่ข้างใน เหมือนสายลมเย็นในวันฤดูใบไม้ผลิอันอบอุ่น

Square_CAC_Cactus.png
SPS_ArtDeChic_CAC_Cactus_Web_600(Pixels).png
SPS_ArtDeChic_CAC_Cactus_Web_600(Pixels).png
Mood_CAC_Cactus.jpg
Square_CAC_Cactus.png

Watch out! These plants are prickly, they can hurt you! But.. if you are careful you can find some cold, sweet water inside. Like a cool breeze on a warm spring day.

CACTUS

เเก้วน้ำ |S
Tumbler_S_CAC_Cactus_600.png
เเก้วน้ำ |M
Tumbler_M_CAC_Cactus_600.png
เเก้วน้ำ |L
Tumbler_L_CAC_Cactus_600.png