คอลเล็คชั่น 'CHARLIE' Collection

ชาร์ลี ลิงขี้กวนในคณะละครสัตว์ เขาไม่เคยอยากหยุดเล่นเลย จับมือเขาแล้วออกไปผจญภัย?!

SPS_Character_CHA_Charlie_Web_600(Pixels).png
Square_CHA_Charlie.png
SPS_Character_CHA_Charlie_Web_600(Pixels).png
Square_CHA_Charlie.png
Mood_CHA_Charlie.jpg

Charlie, the cheeky monkey in the circus, he never wants to stop playing. Take his hand and go on an adventure?!

CHARLIE

เเก้วน้ำ |S
Tumbler_S_CHA_Charlie_600.png
เเก้วน้ำ |M
Tumbler_M_CHA_Charlie_600.png