คอลเล็คชั่น 'CHARLIE' Collection

ชาร์ลี ลิงขี้กวนในคณะละครสัตว์ เขาไม่เคยอยากหยุดเล่นเลย จับมือเขาแล้วออกไปผจญภัย?!

SPS_Character_CHA_Charlie_Web_600(Pixels).png

Charlie, the cheeky monkey in the circus, he never wants to stop playing. Take his hand and go on an adventure?!

CHARLIE

ขอบคุณสำหรับการช้อปปิ้งกับเรา! • Thank you for shopping with us!