ชามและถ้วย • Deep Plates & Bowls

ตั้งแต่อาหารเช้า ของหวาน ซุป สลัด บะหมี่ หาภาชนะ

ที่คุณต้องการได้ที่นี่

Mood_024_BreakfastBowls_3.JPG

Delightful deep plates, bubbly breakfast bowls, seemly soup bowls and scrumptious SuperBOWLs, get them here!

ชามลึก • Deep Plates

 

ถ้วย • Breakfast Bowls