คอลเล็คชั่น 'JENNIFER' Collection

เด็กสาวช่างฝันผู้น่ารักคนนี้ เดินไปรอบๆ ยิ้มให้หมู่เมฆ เพราะเธอรู้ว่าฝนจะไม่ตกใส่เธอ มาอยู่ใต้ร่มกับเธอสิ เธอมีที่สำหรับคุณด้วย

Mood_JEN_Jennifer.jpg
SPS_Character_JEN_Web_600(Pixels).png
SPS_Character_JEN_Web_600(Pixels).png
Mood_JEN_Jennifer.jpg
Square_JEN_Jennifer.png

This sweet, dreamy girl, walking around smiling at the clouds because she knows they will not rain on her. Come under her umbrella, there is place for you too.

JENNIFER

เเก้วน้ำ |S
Tumbler_S_JEN_Jennifer_600.png
เเก้วน้ำ |M
Tumbler_M_JEN_Jennifer_600.png