คอลเล็คชั่น 'Mrs FISH' Collection

คุณนายปลาแสนหวานและอบอุ่น เธอคือคนที่ขโมยหัวใจของคุณชายปลา
เขาคิดว่าเขาควบคุมเธอได้

แต่เรารู้ดีกว่า...

SPS_Character_MSF_MrsFish_Web_600(Pixels).png

The sweet and warm lover who stole the heart of Mr Fish. He is still the man of the puse, but that doesn't seem to mean so much anymore..

Mrs FISH

ขอบคุณสำหรับการช้อปปิ้งกับเรา! • Thank you for shopping with us!