คอลเล็คชั่น 'STINKY' Collection

นี่ใช่นกรึเปล่า? หรือนี่คน? ไม่ใช่! นี่คือสติงกี้ แต่คำถามคือ เขามาจากโลกอื่นจริงๆหรอ?

SPS_Character_STK_Stinky_Web_600(Pixels).png

Is it a bird? Is it a man? No, no, it is Stinky! But here is the question: ‘Did he really come from another world?’

STINKY

ขอบคุณสำหรับการช้อปปิ้งกับเรา! • Thank you for shopping with us!