คอลเล็คชั่น 'VIVIENNE' Collection

สวัสดีวิเวียน...อ้าว ไปซะเเล้ว เธอกำลังจะไปโยคะ หรือ ฟิตเนส หรือว่าแอโรบิค เอ๊ะ! หรือซุมบ้ากันแน่นะ!

SPS_Character_VIV_Vivienne_Web_600(Pixels).png

Hi Vivienne... Bye Vivienne, and she is gone, to her next yoga or fitness class, or maybe aerobics or Zumba!

VIVIENNE

ขอบคุณสำหรับการช้อปปิ้งกับเรา! • Thank you for shopping with us!